Privacyverklaring meditatiestation

Privacyverklaring

Meditatiestation hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring we heldere en transparante informatie over er wordt omgegaan met persoonsgegevens. Meditatiestation doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meditatiestation houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Meditatiestation en uw gegevens

In deze Privacyverklaring leest u hoe Meditatiestation met uw persoonsgegevens omgaat. U mag erop vertrouwen dat Meditatiestation dat zorgvuldig doet.

 1. Van wie verwerkt Meditatiestation gegevens?

Meditatiestation verwerkt persoonsgegevens indien u direct of indirect met Meditatiestation in contact treedt, informatie aanvraagt, een offerte laat opstellen, een overeenkomst wenst te sluiten, een opdracht verstrekt (op basis van een offerte of overeenkomst), een vergoedingsafspraak maakt, mogelijk in de toekomst wil samenwerken of diensten/producten aan Meditatiestation levert. Concreet verwerkt Meditatiestation de persoonsgegevens van:

 • zij die interesse tonen in (de diensten van) Meditatiestation;
 • zij die een ‘call to action’ functionaliteit gebruiken op de website van Meditatiestation;
 • (potentiële) klanten van Meditatiestation;
 • (vertegenwoordigers van) leveranciers van Meditatiestation;
 • iedereen die op een andere manier aan een bedrijf of organisatie is verbonden en waar Meditatiestation een zakelijke relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad (bijvoorbeeld medewerkers, bestuurders of andere belanghebbenden van betreffende bedrijven en organisaties).
 1. Welke gegevens worden geregistreerd?

Meditatiestation registreert de volgende gegevens:

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam
 • Bezoekadres
 • Postbusadres
 • Persoons-/afdelingsnaam voor facturatie
 • E-mailadres voor facturatie

Persoonsgegevens

 • Voor -en achternaam contactpersoon/-personen
 • Adresgegevens voor facturatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 1. Hoe komt Meditatiestation aan uw gegevens?

Persoonsgegevens worden verkregen via persoonlijk contact, via door u afgegeven visitekaartjes, via de door u verstuurde e-mails aan Meditatiestation of via het gebruik van ‘call to action’ functionaliteiten via social media of op de website van Meditatiestation. Meditatiestation kan ook via andere partijen uw gegevens ontvangen. Bijvoorbeeld via leveranciers of andere bedrijven waar u en Meditatiestation mee samenwerken in het kader van een opdracht.

 1. Waarvoor gebruikt Meditatiestation uw gegevens en met welk doel?

Meditatiestation gebruikt uw persoonsgegevens om haar organisatie en dienstverlening zo effectief, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. Uw persoonsgegevens worden ingezet om:

 • contact met u op te kunnen nemen via telefoon en mail;
 • informatie te verschaffen over de aangeboden lessen, workshops en cursussen en trainingen van Meditatiestation;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • een offerte voor u te kunnen opstellen, naar u te kunnen versturen en voor u te kunnen uitvoeren;
 • een overeenkomst voor u te kunnen opstellen, naar u te kunnen versturen en voor u te kunnen uitvoeren;
 • een vergoedingsafspraak voor u te kunnen opstellen, naar u te kunnen versturen en voor u te kunnen effectueren;
 • een factuur voor u te kunnen maken en naar u te kunnen versturen;
 • wettelijke registratieverplichtingen na te kunnen komen;
 • voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden – direct tot u gericht.
 1. Hoe lang bewaart Meditatiestation uw persoonsgegevens?

Meditatiestation hanteert de bewaartermijn zoals in Nederland wordt voorgeschreven: Tot minimaal 7 jaar na het einde van uw overeenkomst of relatie met Meditatiestation.

 1. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De juridische bedrijfsvorm van Meditatiestation betreft een eenmanszaak. Alleen de eigenaar, Noor van Gelder, heeft toegang tot uw persoonsgegevens.

 1. Geeft Meditatiestation uw gegevens aan anderen/andere landen (buiten de EU)?

Als Meditatiestation persoonsgegevens doorgeeft dan is dat te allen tijde met het oog op één of meerdere van de vermeldde doelen onder punt 5 van deze Privacyverklaring.

 1. Beveiliging van uw gegevens

Meditatiestation doet zijn uiterste best om uw persoonsgegevens op zijn website en computers te beschermen. De maatregelen die Structuurmakers heeft getroffen, kunnen als volgt worden omschreven: SSL web-certificaat, up-to-date beveiligings-/antivirussoftware, handmatige/automatische installatie van beveiliging-gerelateerde software-updates, opstartwachtwoord en tijdgebonden sluimerstand met wachtwoord op computers, codering van bestanden op harde schijf, actieve firewall, geautomatiseerde gegevensback-ups op afgeschermde opslagmedia en twee-factor-authenticatie op hoofdaccounts (Apple, Microsoft, Google).

 1. Welke rechten heeft u bij Meditatiestation?

U heeft bij Meditatiestation de volgende rechten:

 1. Recht op informatie: Via onderhavige privacyverklaring informeren we u over hetgeen Meditatiestation doet met uw gegevens.
 2. Recht op inzage in gegevens en rectificatie: U kunt vragen of Meditatiestation gegevens van u verwerkt. Indien dat het geval is, dan kan Meditatiestation u inzage geven in de gegevens die van u zijn verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u Meditatiestation vragen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).
 3. Recht op wissen van gegevens: U kunt Meditatiestation vragen om gegevens die van u zijn vastgelegd te wissen. Meditatiestation gaat daartoe over indien in alle redelijkheid vaststaat dat uw belang om te gegevens te laten wissen uitstijgt boven het belang van Meditatiestation om de gegevens te verwerken.
 4. Recht op data-portabiliteit: U heeft het recht om aan Meditatiestation te vragen om gegevens die u in het kader van een contract met ons of die met uw toestemming aan ons zijn verstrekt, in een gestructureerde en machine-leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij.
 1. Waar kunt u terecht met een vraag of klacht of over verwerking van persoonsgegevens?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Meditatiestation kunt u terecht bij Noor van Gelder. U vindt de benodigde contactgegevens op de website van Meditatiestation.

 1. Kan Meditatiestation deze Privacyverklaring wijzigen?

Ja, Meditatiestation kan de onderhavige Privacyverklaring wijzigen. Bijvoorbeeld als Meditatiestation nieuwe vormen van gegevensverwerking start en deze voor u van belang zijn. De meest actuele versie van de Privacyverklaring kunt u altijd terugvinden op meditatiestation.com.

Voor meer informatie over de manier waarop Meditatiestation met uw (bedrijfs)inhoudelijke informatie omgaat tijdens het uitvoeren van opdrachten, kunt u de Algemene Voorwaarden van Meditatiestation raadplegen. Deze zijn vrij opvraagbaar en tevens te vinden op meditatiestation.com